Addisjon uten veksling, oppgavekort

Sett med oppgavekort for addisjon uten veksling.  Brukes med abakus (kuleramme), frimerkespillet, osv. 

7 forskjellige vanskelighetsgrader

 Inkluderer:

  • 8 kort per nivå

  • kontroll

  • skillekort

  • veiledning og forslag til bruk

*pdf-format