Aritmetikktabeller

Sett med tabeller til alle de fire regneartene.  Fint for arbeid med memoreringsmateriellene, eller for å lage små bøker til hver regneart.  

*pdf-format