Brøkoppgavekort, addisjon med lik nevner

Sett oppgavekort for addisjon av brøk med lik nevner.  Inkluderer kontrollkort.  

Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene.

*pdf-format