Brøkoppgavekort, addisjon med ulik nevner

Sett oppgavekort for addisjon av brøk med ulik nevner.  Inkluderer kontrollkort.  

Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene.  

*pdf-format