Brøkoppgavekort, subtraksjon med ulik nevner

Sett oppgavekort for subtraksjon av brøk med ulik nevner.  Inkluderer kontrollkort.  

Alle oppgavene kan løses ved hjelp av de røde brøksirklene.

*pdf-format