Brøkoppgavekort, divisjon med brøk

Sett oppgavekort for divisjon av brøk med brøk.  Inkluderer kontrollkort.  

Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene.

*pdf-format