Brøkoppgavekort, divisjon med hele tall

Sett oppgavekort for divisjon av brøk med hele tall.  Inkluderer kontrollkort.  

Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene.

*pdf-format