Brøkoppgavekort, multiplikasjon med hele tall

Sett oppgavekort for multiplikasjon av brøk med hele tall.  Inkluderer kontrollkort.  

Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene.

*pdf-format