Aritmetikk-bundle!

Vi har samlet 30 aritmetikkmaterieller for deg, slik at du kan komme i gang i ditt klasserom (eller hjemme!).

Verdi 1400 kr!

Spar 40% når du kjøper settet.

Addisjon fingerbrett
Addisjon med veksling oppgaver
Addisjon memoriseringsbrett
Addisjon prikkespil
Addisjon uten veksling oppgaver
Addisjonsbrett
Aritmetikktabeller
Brøk - addisjon med lik nevner
Brøk - addisjon med ulik nevner
Brøk - divisjon med brøk
Brøk - divisjon med hele tall
Brøk - forkorte og utvide
Brøk - multiplikasjon med hele tall
Brøk - multiplikasjon med brøk
Brøk - subtraksjon med lik nevner
Brøk - subtraksjon med ulik nevner
Brøksirkler
Desimalbrett
Divisjon memoriseringsbrett
Divisjon uten rest oppgaver
Hundrebrett
Multiplikasjon fingerbrett
Multiplikasjon med veksling
Mulitplikasjon uten veksling
Multiplikasjon memoriseringsbrett
Sjakkbrettene
Subtraksjon fingerbrett
Subtraksjon med veksling oppgaver
Subtraksjon uten veksling oppgaver
Subtraksjonsbrett