Bønnespiren

 Sett som viser de ulike stadier av en spirende bønne.  Inkluderer bilder og beskrivelser av fem stadier, bildekort og kontrollplansje


*pdf-format