Disse materiellene supplementerer montessorinaturfagpensumet.  Fag som innegår er botanikk, zoologi, astronomi, fysikk og kjemi.