Dolch Words, levels 1-5

 Sett med ordkort på engelsk. "Dolch" ord er høyfrekvente ord i det engelske språket.  Settet er delt opp i 5 vanskelighetsnivåer, i alt over 200 ord!


*pdf-format