Irregular Verb Tenses

Sett med ordkort til sortering av uregulære engelske verb i de tre ulike tidene: presens, preteritum, og futurum.

*pdf-format