Parts of the Flag

Et sett om flaggets deler på engelsk.  Inkluderer kontroll-, bilde-, navn-, og definisjonskort for 12 deler.  Inkluderer også aktivitetskort til videre arbeid.

*pdf-format