The Article

 Et sett med ordkort om artikkelen i engelsk.  Settet inkluderer enkelte ordkort å matche med "a" eller "an", samt fraser med adjektiver som kan forandre artikkelen.  Inkluderer også unntak.

*pdf-format