Geometri-bundle!

Vi har samlet 20 geometrimaterieller for deg, slik at du kan komme i gang i ditt klasserom (eller hjemme!).

Verdi 1000 kr!

Spar 40% når du kjøper settet.

Inkluderer:

Grunnleggende begrep kort
Linjens deler kort
Typer linjer
Vinklens deler
Typer vinkler
Trekantens deler
Typer trekanter
Firkantens deler
Typer firkanter
Polygonens deler
Typer polygoner
Sirklens deler
Geometriske legemets deler
Typer geometriske legemer - plansje
Geometriske legemer definisjonskort
Geometriplansjer
Forholdet mellom to sirkler kort
Forholdet mellom to linjer kort
Forholdet mellom to vinkler dannet med 2 rette linjer kort
Forholdet mellom to vinkler dannet med 2 rette linjer og en transversal kort