Geometriske former, todimensjonale

Sorteringsmateriell om todimensjonale former, til bruk i barnehagen. Materiellet består av fem forskjellige geometriske former og hver form har fem bilder som ligner formen. I alt 30 kort.

*pdf-format