Disse materiellene kan brukes til å supplementere montessorigeometripensumet.  De kan brukes både sensorisk i barnehagen og til mer grunndig utforskning i førskolealderen, grunnskolen og ungdomsskolen.