Observasjonshefte - planter

Et enkelt observasjonshefte som kan brukes til å loggføre plantens progresjon. Kan loggføres dag for dag, uke for uke eller etter dato.

Hver side har en tegnerute og noen linjer til skriving.

*pdf-format