Tesseleringsidéer- gratis

Geometriske polygoner og idékort til tesselering. Polygonene er både i farge og svart/hvit.

Klikk her for å laste ned gratis.


*pdf-format