Instrument sorteringskort

Et sett kort til katagorisering av instrumenttyper.  Hver katagori har 12 instrumenter, tilsammen 36 forskjellige instrumenter til sortering.  Inkluderer også heading-kort til hver katagori.

Hvert instrument har kontroll-, bilde-, og navnkort.

Kan brukes til både språk- og musikkundervisning.

*pdf format