Disse materiellene brukes primært i barnehagen til sensorisk tilnærming av geometri, aritmetikk, algebra og begrepsinnlæring. 

"Barn som har arbeidet med det sansetrenende materiellet vårt har ikke bare fått trening i å bruke hendene sine, men har også blitt mer mottakelig for stimulans fra sine omgivelser.  Dermed har omgivelsene blitt rikere for disse barna.  De kan oppfatte og sette pris på svært små nyanser."
            Maria Montessori, Barnesinnet