Om oss

Jeg heter Sarah og er en amerikansk kunstner/montessorilærer som bor og jobber i Norge.  Jeg er gift med en norsk montessoriførskolelærer.  Mine to barn går på montessoribarnehage.  Minn mann og jeg er med og utdanner nye pedagoger som tutor hos en Montessori utdanningsinstitusjon.  I et nøtteskall, vi lever og ånder mye Montessori og våre hobbyer er for det meste laging av materieller til våre klasserom.

Å lage materiell til klasserommet krever tid, engasjement, ikke lite kunstnerisk dyktighet, og en hel masse tålmodighet. Å finne gode materieller er alltid en utfordring, og å finne dem på norsk er nesten umulig. Ikke nå lenger!

Materiellene jeg selger her er personlige kreasjoner basert på prinsippene i montessoripedagogikken. Jeg bruker dem i mitt eget klasserom. Jeg håper at dette vil gjøre din jobb som montessorilærer lettere. Enjoy!


Kontakt oss via e-post: post.montessorimaterials@gmail.com

 *            *            *            *            *            *            *            *            

My name is Sarah and I am an American artist/Montessori teacher living and working in Norway. I am married to a Montessori preschool teacher.  My 2 children attend Montessori nursery.  My husband and I are also involved in training new Montessori teachers.  In a nutshell, we eat, sleep and breathe a lot of Montessori and our hobbies are mostly some derivation of making materials for our classrooms.

Making material for your classroom requires time, dedication, not a little artistic skill, and a whole lot of patience.  Finding good materials is always a challenge, and finding them in Norwegian is almost impossible.  Not anymore!

The materials I sell here are personal creations based on the principles of Montessori pedagogy.  I use them in my own classroom.  I hope that this will make your job as a Montessori teacher easier.  Enjoy!


Contact us by e-mail: post.montessorimaterials@gmail.com