Blå vokallyd sett

Lesemateriell om lydrette ord med korte vokaler.  Materiellet fokuserer på vokallydene og barna kan sette riktig vokal til riktig bilde.

Settet inkluderer 5 plansjer og 36 bokstavbrikker.


*pdf-format