Brøkoppgavekort, multiplikasjon med brøk

Sett oppgavekort for multiplikasjon av brøk med brøk  Inkluderer kontrollkort.  

Alle oppgavene kan løses ved help av de røde brøksirklene.

*pdf-format