Brøksirkler matchingkort

Sett matchingkort for å lære navn på brøk.  Inkluderer kontroll-, bilde-, navn-, og brøkkort fra en hel til en tidel; i alt 40 kort.  Egnet til  bruk i barnehagen og grunnskolen.


*pdf-format