Desimalbrett

 Oversiktlig materiell til arbeid med desimaltall og plassverdisystemet.  Inkluderer 5 remser med ulike måleenheter som passer oppå brettet - en fin måte å jobbe med konvertering av måleenhetene på.


*pdf-format