Det geologiske kretsløpet

Oversiktlig materiell om det geologiske kretsløpet, hvordan bergarter dannes og omdannes.  Inkluderer en plansje med kretsløpet, enkeltkort for å bygge sammen kretsløpet, og tekstkort som forklarer de ulike prosessene.


*pdf-format