Determinativer

Sett med kort om determinativer.  Inkluderer 4 forskjellige grupper determinativer: Artikkelen, possessiver (eiendomsord), kvantorer (mengdeord), og demonstrativer (pekeord).

*pdf-format