Dyr fra forskjellige verdensdeler

Sett med matchingkort av dyr fra alle de 7 verdensdelene, 10 bilder og navn per verdensdel.  Kan brukes som matching- eller sorteringsmateriell. Passer til både barnehage og skole.


*pdf-format