Frøets reise

Et sett matchingkort som beskriver de forskjellige måter frø spres på.  Inkluderer et observasjonsskjema til bruk ut i feltet.

*PDF-format