Gjenside avhengighet - plansje

En impresjonistisk plansje adaptert fra The Human Tendencies and Montessori Education av Mario Montessori. Viser gjensidig avhengighet i natur og av mennesker. 

*pdf-format