Grammatikk nomenklatur

Sett om ordklassene. Inkluderer plansje med symbol og definisjon på alle de 9 ordklassene,  matchingkort og definisjonskort på hver ordklasse, og historier om ordklassenes symboler.

*pdf-format