Kjøkken nomenklatur

Materiell om ting man finner i kjøkkenet. Egnet til bruk i barnehagen.

Inkluderer 30 bildekort, 30 navnkort og 30 kontrollkort.


*pdf-format