Månefaser

Et flott materiell om månens faser. Inkluderer matchingkort for de ulike fasene, et kontrollbilde av rekkefølgen, samt en plansje over månens faser i forhold til jorda og sola.


*pdf-format