Miljø lesekort

Sett med ordkort om substantiver som finnes i klasserommet. Brukes som tidlig arbeid med substantiver og lesetrening. I alt 16 kort.


*pdf-format