Multiplikasjon fingerbrett

Sett med brett som brukes til memorisering av multiplikasjonstabellene.

Inkluderer:

  • fingerbrett
  • kontrollbrett
  • elimineringsbrett
  • svarbrikker
  • veiledning

*pdf-format