Næringspyramiden

En flott materiell for videre arbeid med næringskjeden og energi fra maten.

Inkluderer plansje og navn- og informasjonskort for hvert steg.

Kan fint kombineres med "Næringskjeden" og "Solens rolle" materiellet.

*pdf-format