Naturressurser

Et fint sorteringsmateriell som handler om de tre ressurstypene.  Inneholder 10 bildekort med navn til hver katagori, og definisjonskort på de tre katagoiene. Fint som et start på forskningsprosjekter.
 

*pdf-format