Orkesterets deler

Et puslespill som handler om sammensetning av et orkester.  Inkluderer kontrolplansjer og individuelle deler med både bilder og navn.


*pdf-format