Planter og dyr

 Sorteringsmateriell om planter og dyr.  24  billedkort og 2 "heading"kort. Fint til bruk i barnehagen og grunnskolen.

*pdf-format