Rosa vokallyd sett

Lesemateriell om lydrette ord med lange vokaler.  Materiellet fokuserer på vokallydene og barna kan sette riktig vokal ved riktig bilde.

Sett med 5 plansjer og 36 bokstavbrikker.


*pdf-format