Rytmekort

 Sett med rytmekort med forskjellige noteverdier og pauser, basert på 4 takter.  Inkluderer 60 rytmekort, pluss enkelte note- og pausekort til å lage egne spennende rytmer.


*pdf-format