Sammensatte ord

La barna leke med ord! Dette er et materiell om sammensatte ord. Inneholder totalt 63 par, dvs. 126 ordkort til å matche sammen.  Del gjerne opp i flere sett til å ha på språkhylla i klasserommet.

*pdf-format