Sommerfuglens deler

Enkelt og oversiktlig materiell om sommerfuglens deler. Settet er 3-delt, dvs kontrollkort, bildekort og navnkort på alle delene.  Totalt 30 kort.


*pdf-format