Nøtter nomenklatur

 Sett med matchingkort om forskjellige typer nøtter.   Inkluderer: kontroll-, bilde-, og navnkort på 8 forskjellige nøtter.

*pdf-format