Typer røtter

Et sett matchingkort med definisjoner om forskjellige typer røtter.  Et videreførende materiell som bygger på plantens og rotens deler.

*PDF-format