Verb Tenses

Sett med ordkort til sortering av engelske verb i de tre ulike tidene: presens, preteritum, og futurum.  Inkluderer kort med pronomen, og ett sett ordkort til et regulært verb og ett sett til et uregulært verb.


*pdf-format